RAPOR: ‘Çimentonun Konut Maliyetine Tesiri Yalnızca yüzde 4,5…’

Yahya

New member
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman ve Dr. Aslı Akçamete Güngör’ün hazırladığı “Çimento ve Hazır Beton meblağlarının Konut Üretim Maliyetine Tesiri Raporu” belirtildi. Rapora bakılırsa, çimento fiyatlarının konut maliyetine tesiri 2022 yılında lüks inşaatlarda ortalama %2,8, 1. sınıf inşaatlarda %4,5 ve 2. sınıf inşaatlarda %6,8 olarak hesaplandı.

Konut kesiminin geleceğine ışık tutması hedefiyle Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman ve Dr. Aslı Akçamete Güngör tarafınca hazırlanan “Çimento ve Hazır Beton fiyatlarının Konut İmal Maliyetine Tesiri Raporu” kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye’de en yaygın kullanılan 1. Sınıf inşaatlar dikkate alındığında 2022 yılı prestijiyle çimentonun konut üretim maliyetine tesiri %3,6 ile %5,4 içinde değişiyor. Bu oran 2019 yılında %2,7 ile %3,2 içinde hesaplanmıştı.

Çimento dalının çatı örgütü TÜRKÇİMENTO’nun talebiyle hazırlanan rapora göre, çimento fiyatlarının konut maliyetine tesiri 2022 prestijiyle lüks inşaatlarda ortalama %2,8; 1. sınıf inşaatlarda %4,5 ve 2. sınıf inşaatlarda %6,8 olarak hesaplandı. Bu oranlar 2019 yılında lüks inşaatlarda %1,85, 1. Sınıf inşaatlarda %2,95, 2.sınıf inşaatlarda ise %4.40’dı.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Kısmı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman rapora ait “Çalışmalarımıza bakılırsa. yeni konut fiyat endeksi, yeni olmayan konut endeksinden yalnızca %9 oranında daha fazla. Bu durum konut fiyat endeksini etkileyen temel parametrelerin materyal ve personellik maliyetleri değil; finansman, arsa ve konut faizi üzere makroekonomik parametreler olduğunu göstermektedir” değerlendirmesini yaptı.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Kısmı Öğretim Üyesi Dr. Aslı Akçamete Güngör ise “Raporda yalnızca çimento ve beton değil, bunların haricindeki yapı gereçlerindeki fiyat artışlarının konut maliyetine olan tesirine de dikkat çekmeyi amaçladık” dedi.

KONUTLARIN ÜRETİM MALİYETİ NASIL HESAPLANIR?

Raporda yer alan değerlendirmelerde çimento ve beton haricindeki yapı gereçlerindeki fiyat artışlarının konut maliyetine olan tesirine de dikkat çekildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafınca her yıl yayınlanan İnşaat ve Tesisat Ünite fiyatlarına bakılırsa son 6 yıl ortasında konut üretiminde kullanılan çeşitli yapı materyalleri ünite fiyatları içindeki en yüksek artışın %495 düzeylerinde olduğu belirtilirken en az artışın %158 ile çimentoda gerçekleştiği söz edildi.

ODTÜ’nün raporunda, konutların üretim maliyetinin farklı kalemlerin birleşiminden oluştuğuna dikkat çekilerek, şu açıklamaya yer verildi:

“Arazi temini ile ilgili maliyetler, finansman maliyetleri, pazarlama ve satış maliyetleri, müteahhit kâr oranları üzere maliyetler bir yapının inşasında kullanılan gereç meblağları ve personellik harcamaları haricinde hesaplanması gereken ve konutun maliyetine tesir eden aşikâr başlı faktörlerdir. ötürüsıyla, inşaat maliyetleri sadece hammadde/malzeme kullanması maliyetine indirgenemez. Üretim, montaj, kalıp, iskele, ekipman ve personellik üzere üretim maliyetlerinin yanı sıra, inşaat müddetince karşılanacak başka genel masraflar hesaplamalara dahil edilir.”

Rapor kapsamında bilhassa en yüksek beton kullanım oranları ve ulusal standartlardan daha yüksek çimento dozajı dikkate alınarak beton ve çimentonun konut maliyetine etkisinin hesaplandığı açıklandı.

Tablo.1: Betonun Konut İmal Maliyetine etkisinin senelera nazaran Değişimi (2019-2022)


Tablo.2: Çimentonun Konut İmal Maliyetine etkisinin senelera nazaran Değişimi (2019-2022)