PwC: CEO’ların %73’ü, global ekonomik büyümenin önümüzdeki yıl yavaşlayacağını düşünüyor

Yahya

New member
PwC’nin Ekim ve Kasım 2022’de 105 ülke ve bölgede 4.410 CEO, Türkiye’den ise 87 CEO’nun iştiraki ile gerçekleştirdiği 26. Global CEO araştırmasına göre, CEO’ların yaklaşık dörtte üçü (%73) global ekonomik büyümenin önümüzdeki yılda yavaşlayacağını düşünürken bu oran Türkiye’deki CEO’larda %77’ye çıkıyor.

Bu karamsar görünüm, 12 yıl evvel bu soru birinci sefer sorulduğundan beri CEO’ların global ekonomik büyüme konusunda sahip oldukları en karamsar bakış açısı olmasının yanı sıra 2021 ve 2022’de araştırmaya katılanların üçte ikisinden çoksının (sırasıyla %76 ve %77) ekonomik büyümenin güzelleşeceğini düşündüğü optimist görüşlerden kayda paha bir sapma ortaya koyuyor.

CEO’ların yüzde 40’ı, şirketlerinin mevcut gidişatlarına devam etmesi halinde, önümüzdeki 10 yılda finansal olarak varlığını sürdüremeyeceğini düşünüyor

Zorlu şartlara ek olarak, CEO’ların yaklaşık %40’ı şirketlerinin mevcut gidişatlarına devam etmesi halinde, önümüzdeki 10 yılda finansal olarak varlığını sürdüremeyeceğini düşünüyor. Bu durum, telekomünikasyon (%46), imalat (%43), sıhhat (%42) ve teknoloji (%41) dahil olmak üzere çeşitli bölümlerdeki sonuçlarda tutarlılık gösteriyor. CEO’ların kendi şirketlerinin büyüme beklentilerine olan itimadı de geçen yıldan bu yana değerli ölçüde azaldı (%-26), bu, %58’lik bir düşüşün kaydedildiği 2008-2009 mali krizinden bu yana en büyük düşüş.

CEO’lar ayrıyeten önümüzdeki 10 yıl ortasında kendi bölümlerinde kârlılığı direkt etkileyecek hayli sayıda zorluk olduğunu düşünüyor. Yarısından fazlası (%56) müşteri talebi/tercihlerindeki değişimin karlılığı etkileyeceğine inanıyor, bunu yasal mevzuattaki değişiklikler (%53), iş gücü/beceri eksiklikleri (%52) ve teknolojideki yıkıcı değişiklikler (%49) izliyor.

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu rapor sonuçlarını şu biçimde kıymetlendirdi: “Makroekonomik dalgalanmalar, global yüksek enflasyon ve gergin bir jeopolitik gündem global seviyede CEO’larda hayli uzun müddettir görülmeyen karamsarlığa yol açtı. Önderler, şirketlerinin geleceğini etkileyecek uzun vadeli risklere karşı stratejik kararları masaya yatırırken, hem de kısa vadeli riskleri de belirlemeli ve bu risklere yönelik tedbirler üzerinde de harekete geçmeliler. Bütün bunlarla birlikte, “Büyük istifa” dalgası, CEO’lara bu ikili zorluğa karşı geçerli ve kıymetli aksiyonlar alsalar bile, yetenekli çalışanları ellerinde tutamadıkları vakit bu uğraşların boşa çıkabileceğini de gösterdi. Bu baskılara karşın, önderler çalışanlarını ön planda tutup merkeze koymaya devam ediyorlar. Dünyadaki değişim suratından hiç bir şey kaybetmiyor; CEO’ların maksadı yalnızca şirketlerini geliştirmek değil, beraberinde gelecekte de hayatta tutmak. Bu niçinle kısa vadeli riskler ile uzun vadeli sonuçlara yönelik gündemlerini hakikat bir biçimde dengelemeliler.’’

Araştırmada öne çıkan sonuçlar

Bir yıl evvel siber ve sıhhat alanındaki tehditler en değerli tasalar iken, bu yıl ekonomik gerilemenin tesiri CEO’lar için birinci sırada yer alıyor. Enflasyon (%40) ve makroekonomik dalgalanma (%31) önümüzdeki 12 ay ve önümüzdeki beş yıl boyunca CEO’lar gündemindeki tehditlerin başında geliyor. Çabucak akabinde, %25 ile finansal olarak jeopolitik çatışma, siber riskler (%20) ve iklim değişikliği (%14) geliyor.

Avrupa’daki savaş ve dünyanın öteki bölgelerindeki artan jeopolitik çerçevedeki telaşlar CEO’ların iş modellerini çeşitli taraflarıyla bir daha ele almalarına niye oldu. İştirakçilerin neredeyse yarısı jeopolitik çatışmaya maruz kalırken, siber güvenlik yahut bilgi kapalılığına yapılan yatırımları artırarak (%48), tedarik zincirlerinde düzenlemeler yaparak (%46), pazardaki hissesini bir daha kıymetlendirerek yahut yeni pazarlara açılarak (%46) ya da ürün/hizmetlerini çeşitlendirerek (%41) daha geniş bir yelpazedeki olasılıkları stratejilerine ve kurumsal operasyonel modellerine dahil ettiler.

Mevcut şartlar karşısında, CEO’lar maliyetleri düşürmenin ve gelir artışını teşvik etmenin yollarını arıyor. CEO’ların %52’si (Türkiye %74) operasyonel maliyetlerin düşürüldüğünü, %51’i (Türkiye %75 )tutarların yükseltildiğini ve %48’i (Türkiye %48) eser ve hizmetlerin çeşitlendirildiğini belirtiyor. birebir vakitte yarısından fazlası, yani %60’ı, önümüzdeki 12 ay ortasında işgücünü azaltmayı planlamadıklarını söylüyor. İştirakçilerin %80’i yetenekleri elde tutmak ve işten ayrılma oranlarını azaltabilmek için işçi fiyatlarını düşürmeyi düşünmüyor.

CEO’lar, uzun vadeli toplumsal bedel yaratmak için inanç inşa etmek ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için fazlaca çeşitli paydaşlarla işbirliği yapma gereksinimine değiniyor. Araştırma sonuçları, şirketlerin sürdürülebilir kalkınma (%54), çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (%49) ve eğitim (%49) için ticari olmayan kuruluşlarla iş birliği yaptığını ortaya koyuyor.

Raporun Tamamına Buradan Ulaşabilirsiniz