OSD: Ocak-Kasım Periyodunda Toplam Üretim Yüzde 6, İhracat Yüzde 5 Arttı!

Yahya

New member
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Kasım bilgilerini deklare etti. Yılın birinci 11 aylık devrinde toplam üretim bundan evvelki yılın tıpkı devrine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 210 bin 331 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın birinci 11 ayına bakılırsa artıya geçen araba üretimi ise 717 bin 368 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 255 bin 270 adede ulaştı. Ticari araç kümesinde, 2022 yılı Ocak-Kasım devrinde üretim yüzde 13, ağır ticari araç kümesinde yüzde 25 ve yavaşça ticari araç kümesinde yüzde 11 oranında arttı. 2021 yılı Ocak-Kasım devrine bakılırsa ticari araç pazarı 6, yavaşça ticari araç pazarı yüzde 3, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 19 artış sağladı. Ocak-Kasım devrinde bundan evvelki yılın tıpkı periyoduna bakılırsa, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 oranında artarken, araba ihracatındaki artış yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. bu vakitte, toplam ihracat 876 bin 187 adet, araba ihracatı ise 509 bin 364 adet seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Kasım periyodunda toplam pazar, geçen yılla paralel düzeyde seyretti ve 705 bin 183 adetten kapandı. bu vakitte, araba pazarı da yüzde 2 daralarak 505 bin 886 adet oldu.


Türkiye otomotiv endüstrisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu pozisyonunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Kasım devrine ilişkin üretim ve ihracat adetleri ile pazar datalarını açıkladı. Buna nazaran, yılın birinci 11 aylık devrinde toplam otomotiv üretimi bundan evvelki yılın birebir periyoduna göre yüzde 6 artarak 1 milyon 210 bin 331 adede ulaştı. Araba üretimi ise ise yüzde 2 artarak 717 bin 368 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 255 bin 270 adedi buldu. Ocak-Kasım periyodunda ticari araç üretimi ise bundan evvelki yılın tıpkı devrine bakılırsa yüzde 13 oranında artış gösterdi. bu vakitte, ağır ticari araç kümesinde üretim yüzde 25 artarken, yavaşça ticari araç kümesinde üretim yüzde 11 arttı. bu vakitte, otomotiv endüstrisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç kümesi bazında kapasite kullanım oranları ise yavaşça araçlarda (otomobil + yavaşça ticari araç) yüzde 68, kamyon kümesinde yüzde 90, otobüs-midibüs kümesinde yüzde 38 ve traktörde yüzde 65 düzeyinde gerçekleşti.

İhracat yüzde 5 artarak 28,3 milyar dolara ulaştı!

Ocak-Kasım devrinde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın birebir devrine göre adet bazında yüzde 5 artarak 876 bin 187 adet olarak gerçekleşti. bu vakitte araba ihracatı bundan evvelki yılın tıpkı periyoduna göre yüzde 0.4 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 12 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 11 artarak 17 bin 13 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi bilgilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı Ocak-Kasım devrinde yüzde 12 hisse ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) datalarına nazaran, Ocak-Kasım periyodunda toplam otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 5 artarak 28,3 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 19 artarak 26,9 milyar euro olarak gerçekleşti. bu vakitte, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 9 oranında arttı.

Toplam pazar 705 bin 183 adet seviyesinde gerçekleşti!

Yılın birinci 11 aylık devrinde toplam pazar geçen yıla nazaran paralel düzeyde kaldı ve 705 bin 183 adet seviyesinde gerçekleşti. bu vakitte, araba pazarı da yüzde 2 oranında daraldı ve 505 bin 886 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise, Ocak-Kasım devrinde bundan evvelki yılın birebir devrine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 6, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 19, yavaşça ticari araç pazarında ise yüzde 3 büyüme yaşandı. 2022 yılı Ocak-Kasım periyodunda geçen yılın birebir periyoduna nazaran ithal yavaşça ticari araç satışları yüzde 5 azalırken yerli yavaşça ticari araç yüzde 10 oranında yükseldi. bu vakitte, araba satışlarındaki yerli araç hissesi yüzde 38, yavaşça ticari araç pazarında yerli araç hissesi ise yüzde 58 olarak gerçekleşti.