McKinsey Araştırması: ‘Yeni kurulan işlerin gelirleri, 2027’de 30 trilyon dolara ulaşabilir…’

Yahya

New member
McKinsey & Company, Yeni İş Kurmanın Durumu Global Araştırması 2022’yi yayımladı. Yeni işletmelerin global ölçekte bugün 5 trilyon doları bulan geliri, 2027’de 30 trilyon dolara kadar çıkabilir. Yıllık geliri en az 1 milyar dolar olan şirketlerin temsilcisi iş önderleriyle yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler, son üç yılda mevzuya bakış açısında bariz bir değişimi ortaya koyuyor. McKinsey & Company Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Leap Başkanı ve Kıdemli Ortağı Can Kendi, bu değişimi şöyleki özetliyor: “2020 bulgularımız, iş başkanlarının yeni iş kurmaya ne kadar öncelik vermeye başladığını yansıtıyordu. 2021 yılında ise yeni iş kurmanın, şirketin başarısı için yarattığı potansiyel kadar stratejik pahası de öne çıkıyordu. Son araştırmamız çerçevesinde elde ettiğimiz bilgiler, pazarların da yeni işlerin bedelini anladığını gösteriyor.”

Yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Company tarafınca üçüncü sefer gerçekleştirilen Yeni İş Kurmanın Durumu (The State of New-Business Building) Global Araştırması yayımlandı. Mevcut şirketlere, sıfırdan yeni işletmeler oluşturmaları ve ölçeklendirmeleri sürecinde hizmet veren Leap by McKinsey grubu tarafınca gerçekleştirilen araştırma için, global çapta; tüm bölgelerin, dalların yanı sıra farklı şirket büyüklüklerini, fonksiyonel uzmanlıkları ve misyon müddetlerini temsil eden iş önderiyle görüşüldü.

Araştırma sonuçları, yeni iş kurma faaliyetlerinin, global iktisat üzerinde artan bir role sahip olmaya hazır olduğunu gösteriyor. Global iktisattaki belirsizlik ve oynaklığa karşın yeni iş kurmak, her 10 CEO’dan sekizi için birinci beş öncelik içinde yer alıyor. İş başkanlarının yüzde 63’ü, kurdukları yeni işlerin, bugünkü gelirlerini yüzde 5 oranında artıracağını öngörüyor. Yıllık geliri en az 1 milyar dolar olan şirketlerin temsilcisi iş önderleriyle yapılan görüşmelerden elde edilen datalar, son üç yılda mevzuya bakış açısında bariz bir değişimi de ortaya koyuyor. McKinsey & Company Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Leap Önderi ve Kıdemli Ortağı Can Kendi, bu değişimi şu biçimde özetliyor: “2020 bulgularımız, iş önderlerinin yeni iş kurmaya öncelik vermeye başladığını yansıtıyordu. 2021 yılında ise yeni iş kurmanın, şirketin başarısı için yarattığı potansiyel kadar stratejik kıymeti de öne çıkıyordu. Son araştırmamız çerçevesinde elde ettiğimiz bilgiler; pazarların da yeni işlerin bedelini anladığını gösteriyor.”

Yeni işlerin, toplam gelirler ortasındaki hissesi yüzde 27 olacak

Küresel ölçekte, 75 ülkede, binden çok iş başkanının görüş ve değerlendirmelerinin alındığı en son anket, iş kurmayı en değerli stratejik öncelik haline getiren şirketlerin, yüksek ekonomik dalgalanmanın yaşandığı bu yılda, öbür kuruluşlardan daha süratli büyüdüğünü ortaya koyuyor. Görüşülen önderler, yeni iş gelirlerinin kurumsal pahasının, temel iş gelirlerinin neredeyse iki katına ulaştığını açıklıyor. Önderler, önümüzdeki beş yılda kuracakları yeni işlerin, toplam gelirleri ortasındaki oranının yüzde 27 olacağını öngörüyor. McKinsey uzmanları bu durumun kararında; yeni işletmelerin global ölçekte bugün 5 trilyon doları bulan gelirinin, 2027’de 30 trilyon dolara kadar çıkabileceğini açıklıyor.

Araştırmada, Türkiye’nin de ortasında yer aldığı EEMA bölgesinde; yeni iş kurmanın, iş önderleri için daha da öncelikli hale geldiği görülüyor. Global ölçekte yeni iş kurmak birinci üç önceliği içinde yer alan iş başkanlarının oranı, geçen seneye bakılırsa 10 puan düşerek yüzde 46 olurken birebir oran, EEMA bölgesinde 12 puanlık bir artışla yüzde 51’e ulaşıyor. Birinci üç öncelik sıralamasındaki bu duruma karşın, dünya genelinde iş başkanlarının dörtte üçü geçen yıl olduğu üzere bu yılda yeni iş kurmayı birinci beş evvelari içinde sayıyor.

Can Kendi: “Yeni iş kurarken en çok bedel sunan teknoloji, yapay zekâ”

Ankete katılanlar içinde CEO’ların karşılıklarına bakıldığında, birinci 5 öncelik içinde yeni iş kurmayı sayanların oranının yüzde 83’ü bulduğuna dikkat çeken Can Kendi, “Bu artış, kurulan yeni şirketlerin sayısına da yansıyor. Günümüzden iki yıl öncesine kadar, yılda bir yeni şirket kurduklarını açıklayan CEO’lar, şu anda iki yılda üç yeni şirket ortalamasını yakaladıklarını belirtiyor. Anket neticelerina göre; global ölçekte şirketler son 12 ayda gelirlerinin yüzde 5’ini yeni iş kurmaya yatırdı. EEMA bölgesinde, bu oran yüzde 3’te kalmakla bir arada, önümüzdeki 12 ayda bu alana yatırımlarını artırmayı planlayan iş başkanlarının oranı yüzde 55 oldu. Araştırma sonuçları doğrultusunda yaptığımız tahliller, önümüzdeki beş yılda, iş başkanlarının, yeni işlerden elde etmeyi planladıkları gelir maksadına ulaşılabilmeleri için yeni şirket kurma suratlarını iki katına çıkarmaları ve her yıl üç yeni şirket ortalamasına ulaşmaları gerekiyor” dedi.

Can Kendi kelamlarını şöyleki sürdürdü: “Önümüzdeki beş yılda, yeni iş kurma sürecinde en çok pahası sunacak teknolojiler listesinde birinci sırayı yapay zekâ alıyor. Yapay zekâyı birinci sıraya koyan iş başkanlarının oranı globalde yüzde 54 iken EEMA bölgesinde yüzde 66’ya çıkıyor. Bu soruya verilen karşılıklarda yapay zekâyı, objelerin interneti ve blokzincir teknolojileri takip ediyor. Aynı devirde kurulacak yeni iş çeşitlerine bakıldığında da global ölçekte yüzde 38 ile bilgi ve tahlil platformları başı çekerken EEMA bölgesinde dijital perakende, yüzde 55 ile listede en zirvede yer alıyor.”

İlgili Raporun Değerlendirildiği Makaleye Buradan Ulaşabilirsiniz