İMSAD: Mevsimsellik ve pazar şartları tesiriyle Bileşik Endeks 69,52 puana indi!

Yahya

New member
Türkiye İMSAD tarafınca hazırlanan İnşaat Materyalleri Sanayi Bileşik Endeksi, kasım ayında mevsimsellik ve pazarlardaki şartların bozulması niçiniyle pandemi daha sonrası en düşük düzeylerine geriledi. Bilhassa dış pazarlardaki ve ihracattaki daralma, artan sakinliği işaret ediyor. Seçim yaklaşırken iç pazara yönelik dayanak beklentileri de arttı. Yüksek maliyetler, enflasyon ve finansmana erişimdeki zorluklar Türkiye iktisadına ait beklentileri zayıflattı.


Türkiye İnşaat Materyali Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafınca hazırlanan İnşaat Materyalleri Sanayi Bileşik Endeksi kasım ayı sonuçları belirtildi. Bileşik Endeks’te eylül ayında erken başlayan gerileme mevsimsellik tesiriyle kasım ayında da sürdü.

Özellikle dış pazarlardaki ve ihracattaki daralma artan bir sakinliği işaret ederken iç pazar, bakılırsaceli olarak hareketliliğini koruyor. Seçim yaklaşırken iç pazara yönelik dayanak bekleniyor.

Endekste durağanlaşma belirginleşti

İnşaat Gereçleri Sanayi Bileşik Endeksi kasım ayında hudutlu ölçüde geriledi. Kasım ayında faaliyetlerde hudutlu düşüş yaşanırken itimat ve beklentilerdeki zayıflama devam etti. bu vakitte iç ve bilhassa dış talepteki daralma inanç ve beklentileri sınırladı.

Bileşik Endeks kasım ayında 0,26 puan gerileyerek 69,52 puanla pandemi daha sonrası en düşük düzeylerine geriledi. Mevsimsellik ve pazarlardaki şartların bozulması düşüşte tesirli oldu. Global yavaşlama ve içerideki riskler yeni bir zayıflama periyodu başlattı.

Yılın son aylarında iç ve dış talepteki daralmalar önümüzdeki aylarda faaliyetlerde de düşüşler olacağını gösteriyor. Ekonomik ve finansal şartların da Bileşik Endeksi sınırlaması bekleniyor.

İç satışlardaki yavaşlama ve dış satışlardaki düşüş faaliyetleri zayıflatıyor

İnşaat gereçleri sanayi faaliyetleri kasım ayında epey sonlu bir düşüş gösterdi. Son üç aydır faaliyetler giderek durağanlaşırken yüksek mevsimin sonunda iç pazarda yavaşlama tesiri faaliyetleri sınırladı. bu vakitte dış pazarlardaki yavaşlama tesiri de daha fazla hissedildi. Finansman sorunları ile yüksek maliyetler de faaliyetler üzerinde tesirli oldu.

Faaliyet Endeksi kasım ayında bundan evvelki aya nazaran 0,1 puan düştü. Alt faaliyet kümelerinde farklı eğilimler ortaya çıkarken, iç pazarda hudutlu bir artışla bir arada hareketlilik yavaşlayarak sürüyor.

Yurtiçi satışlar kasım ayında sonlu ölçüde artış gösterdi. İhracat ise kasım ayında uzun müddet daha sonra düşüş kaydederken ünite fiyatlarda da bir daha uzun bir süre daha sonra gerileme oldu. Üretimde ekim ayının akabinde kasım ayında artış sonlu kaldı. Faaliyetler giderek durağanlaşırken iç pazardaki geri dönüş dikkat çekti. Dış talepteki yavaşlama ise daha besbelli hale geldi. Finansman problemleri ile yüksek maliyetler de faaliyetleri yavaşlattı.

Güven Endeksi yılın son çeyreğinde kırılgan ve zayıf kaldı

Güven Endeksi kasım ayında da gerilemeye devam etti. Bilhassa dış pazar faaliyetlerinde yaşanan düşüş inanç kaybının sebebi oldu. İçerideki satışlarda yaşanan artış inancı desteklese de yüksek inşaat maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar zayıflamaya sebep oluyor. Seçim yaklaşırken dala yönelik dayanak beklentileri inançtaki düşüşü sınırlıyor.

Güven düzeyi kasım ayında bundan evvelki aya nazaran 0,12 puan azalırken kırılgan yapısı ile yeni yılın ikinci yarısında kademeli zayıflama eğilimi gösteriyor. bu vakitte Türkiye iktisadına ait inanç düzeyi epey sonlu ölçüde gerileme kaydetti. İnşaat dalında itimat sonlu düşüş gösterdi. Yurtiçi pazarlarda itimat düzeyi sonlu ölçüde azalırken ihracat pazarlarına olan inanç kasım ayında da geriledi.

Güven yılın son aylarında kırılgan ve zayıf kalmaya devam ederken pazarlardaki yavaşlamanın yanı sıra finansmana erişimde yaşanan zahmetler, jeopolitik riskler ile yüksek maliyetler üzere biroldukça etken itimadı sınırlıyor.

Alınan iç ve dış siparişlerdeki düşüşler beklentileri olumsuz etkiledi

Kasım ayında Beklenti Endeksi hudutlu biçimde gerileyerek bundan evvelki aya bakılırsa 0,5 puan kaybetti. bu biçimdece Beklenti Endeksi son yedi ay boyunca düştü. İç ve dış pazara ait göstergelerdeki kayıplar da sürdü. Siparişlerdeki düşüşlere bağlı olarak üretim ve istihdam beklentileri de bu vakitte zayıfladı. Ayrıyeten iç ve dış pazar şartlarındaki zayıflama tesirli olurken siparişlerdeki düşüş olumsuz tesir etti.

Türkiye iktisadına ait beklentilerdeki düşüş ise hudutlu kaldı. Yüksek maliyetler ve enflasyon ile finansmana erişimdeki zorluklar ekonomik beklentileri zayıflattı. Önümüzdeki üç aya ait alınan yurtiçi siparişler azalmaya devam ederken ihracat siparişleri kasım ayında gerilemeye devam etti. İhracat pazarlarındaki daralma bu vakitte daha besbelli hissediliyor. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi de düşüş gösterdi. Üretim beklentileri, iç ve dış talepteki düşüşe bağlı olarak geriledi.

İç ve dış talepteki zayıflama, beklentilerin kasım ayında da gerilemesine niye oldu. İhracat pazarlarına ve iç pazara ait beklentiler faaliyetlerde de daralma olacağını gösteriyor.