İMSAD: ‘İnşaat materyalleri endüstrisinde ihracat artışı devam ediyor…’

Yahya

New member
Türkiye İMSAD tarafınca hazırlanan İnşaat Gereçleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Ocak ayı sonuçları belirtildi. İnşaat gereçleri sanayi ihracatı yeni yıla sürat keserek başlasa da geçen yılın birebir devrine nazaran arttı. Türk sanayi mallarına yönelik yükselen talep de, yeni yılın birinci aylarında “devam” sinyalleri veriyor.

Türkiye İMSAD İnşaat Gereçleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi 2022 yılı Ocak ayı sonuçları belirtildi. Dış ticarette klâsik olarak ocak aylarında görülen yavaşlama eğilimi, 2022 yılında da devam etti. Geçen yılın ocak ayı ile karşılaştırıldığında ise ihracatta büyüme kaydedildi. İnşaat materyalleri sanayi ihracatı ocak ayında, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 33 artarak 2,4 milyar dolara ulaştı.

Şubat ayında ihracattaki artış eğiliminin sürdüğü gözlenirken, Rusya-Ukrayna savaşının inşaat gereçleri ihracatını gelecek aylarda olumsuz etkilemesi bekleniyor.

İnşaat materyallerine yönelik talep artışı sürüyor

Mevcut pazarlarda inşaat dallarındaki toparlanmaya bağlı olarak inşaat materyallerine yönelik talep artışı devam ediyor. Yeni yılın birinci ayında ihracat ölçü olarak geçen yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 4,6 artarak 4,33 milyon ton oldu.

İnşaat gereçleri yıllık (son 12 aylık) ihracatı ocak ayı itibarıyla 31,4 milyar dolara, ölçü olarak ise 64,96 milyon tona ulaştı. Ortalama ihracat ünite fiyatı, yıllık ortalama 0,48 dolar/kg olarak gerçekleşti.

Emtia fiyatlarındaki artış ünite meblağları yükseltti

İhracat ünite fiyatları, emtia fiyatlarındaki artışa bağlı olarak kıymetli oranlarda yükseldi. İnşaat materyalleri sanayi ortalama yıllık ihracat ünite fiyatı, ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 25 arttı.

2021 yılı ocak ayında 0,44 dolar/kg olan ortalama ihracat fiyatı, bu yılın ocak ayında 0,55 dolar/kg düzeyine yükseldi.

İthalat ocak ayında yüzde 18 arttı

İnşaat materyalleri ithalatı yeni yılın birinci ayında, geçen yılın tıpkı devrine bakılırsa yüzde 18 artarak 727 milyon dolara ulaştı. İthalat ölçü olarak da artış kaydederek 245 bin 311 ton oldu.

Aylık ortalama ithalat ünite fiyatındaki yükseliş sürerken, ünite fiyat ocak ayında 2,96 dolar/kg’a ulaştı.

Alt dallarda ihracat bedel olarak büyüdü

Ocak ayında inşaat gereçleri ihracat performansı alt dallar prestijiyle geçen yılın birebir ayına bakılırsa güçlendi. Alt kesimlerde birbirlerine misal eğilimlerle; ölçü, bedel ve ünite fiyatlar çoklukla arttı. Sekiz alt eser kümesinin yedisinde ihracat ünite fiyatları geçen yılın ocak ayına göre yükseldi.

2022 yılı ocak ayında demir çelik mamüllerinin ortalama ihracat ünite fiyatları geçen yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 40,8 yükseldi. Mineral, taş ve toprak mamüllerin ortalama ihracat ünite fiyatı ise yüzde 12,2 arttı. Elektrik materyalleri ve teçhizatları ortalama ihracat ünite fiyatı yüzde 22,4, ağaç ve ahşap mamüllerin yüzde 37,3 ve metal bazlı mamüllerin yüzde 31,8 yükseldi.

Ocak ayında sekiz alt eser kümesinin beşinde, ihracat ölçü olarak geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Ölçü olarak gerçekleşen artışlarda geçen yılın son aylarında yaşanan artışların baz tesirleri izlendi.

Yılın birinci ayında en yüksek ihracat ölçü artışı, yüzde 38 ile yalıtım materyallerinde gerçekleşti. Metal bazlı mamüllerin ihracat ölçü artışı yüzde 22,9 ve prefabrik yapılarda yüzde 13,9 oldu.

Ölçü olarak elektrik gereçleri ve teçhizatları, demir çelik eserleri ile ağaç ve ahşap eserleri ihracatı ise geriledi.

Sekiz alt eser kümesinin tamamında ihracat paha olarak değerli artışlar kaydetti. Ocak ayında kıymet olarak en yüksek ihracat artışı, yüzde 61,7 ile metal bazlı eserlerde gerçekleşirken, demir çelik mamüllerinde yüzde 41,4, yalıtım materyallerinde yüzde 38, prefabrik yapılarda yüzde 35, ağaç ve ahşap mamüllerinde ise yüzde 26,9 oldu.

Türkiye’nin sanayi ihracatı performansı yeni yılda yavaşladı

Ocak ayı ihracatı klasik eğilimini koruyarak evvelki aylara göre yavaşlayarak yeni yıla başladı. Ocak ayında yaşanan güç kesintileri de ihracat performansını sonlandıran tesirlerin başında geldi. Global pazarlardaki talep artışı yavaşlayarak devam ederken, ülkemize yönelik ek talep artışı ise sürüyor. Şubat ayında yüksek ihracat öngörülürken, Rusya-Ukrayna olumsuz tesirlerinin gelecek aylarda hissedilmesi bekleniyor.

2022 yılı ocak ayında, Türkiye toplam sanayi eserleri ihracatı bedel olarak 13,12 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ölçü olarak 7,79 milyon ton ile ihracat evvelki aylara göre geriledi.

Birebir periyotta ünite fiyatlar yüksekliğini koruyarak ihracata katkısını yeni yılda da sürdürdü.

2021 yılı ocak ayında 1,29 dolar/kg olan sanayi malı ihracatı ortalama ünite fiyatı, bu yılın ocak ayında 1,69 dolar/kg’a ulaştı.

İnşaat gereçleri sanayi haricindeki endüstrilerin toplam ihracatı kıymet olarak, 2022 yılı ocak ayında, evvelki aylara bakılırsa geriledi ve 10,73 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat bu vakitte ölçü olarak da düştü.

İnşaat materyalleri haricindeki endüstrilerin ihracat ortalama ünite fiyatı geçen yıl ocak ayında 2,09 dolar/kg iken bu yıl 3,10 dolar/kg düzeyinde gerçekleşti.