İMSAD: İnşaat gereçleri ihracatı Kasım’da 2,57 milyar dolar oldu

Yahya

New member
Türkiye İnşaat Materyali Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) her ay hazırladığı Dış Ticaret Endeksi’nin Kasım 2022 sonuçlarını deklare etti. Endekse göre inşaat materyalleri endüstrisinde kasım ayında 2,57 milyar dolarla yılın en düşük aylık ihracatlarından biri gerçekleşti. Yapı kesiminin dış ticaretteki nabzını tutan raporda, ihracatın bundan evvelki yılın kasım ayına oranla yüzde 5,8 gerilediği, ihraç edilen eser ölçüsünün da 4,04 milyon tonla 2022’nin en düşük düzeyinde kaldığı açıklandı. Kasım ayında ortalama ihracat ünite fiyatı ise 0,64 dolar/kg ile yılın en yüksek sayısı olarak gerçekleşti.

İnşaat materyali dalının çatı kuruluşu Türkiye İMSAD tarafınca her ay hazırlanan Dış Ticaret Endeksi’nin Kasım 2022 sonuçlarını deklare etti. Endekse nazaran; eylül ve ekim aylarında inşaat materyalleri ihracatında görülen zayıflama kasım ayında da devam etti. İhracat pazarlarındaki küçülmenin kasım ayında besbelli biçimde ortaya çıktığı raporda; paha olarak yılın en düşük ihracatlarından biri gerçekleşirken, yıllık inşaat materyalleri ihracatı 34,1 milyar dolara geriledi.

Yıllık ihracat ünite fiyatı Kasım 2022’de bundan evvelki yılın tıpkı periyoduna göre artış gösterdi

İnşaat materyalleri ihracatı 2022 yılının kasım ayında 2,57 milyar dolarla bundan evvelki yılın tıpkı periyoduna göre yüzde 5,8’lik bir bedel düşüşü yaşadı. 4,04 milyon ton olarak gerçekleşen ihracat ölçüsü ise kasım ayında bundan evvelki yılın kasım ayına oranla yüzde 22,3 geriledi. Bu ölçü, 2022’de gerçekleşen en düşük ihracat oranı olarak dikkat çekti. Pazarlardaki küçülme etkisinin sert bir biçimde hissedildiği görülürken, inşaat gereçleri sanayi ortalama yıllık ihracat ünite fiyatı 2022 yılı kasım ayında bundan evvelki yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 21,2 artış gösterdi.

2021 yılı kasım ayında ortalama ihracat ünite tutarları 0,53 dolar/kg olurken 2022 yılı kasım ayında 0,64 dolar/kg düzeyinde gerçekleşti. Ayrıyeten ortalama ihracat ünite fiyatı bundan evvelki aya göre de yükseldi ve yılın en yüksek ortalama ünite fiyatı olarak kayda geçti.

İnşaat materyalleri ihracatı yılın son çeyreğinde kıymet kaybetmeye başladı. Kasım 2022 ihracat performansına bağlı olarak yıllık (son 12 aylık) ihracat kasım ayında 34,1 milyar dolara geriledi. İhracat miktarı 58,73 milyon tona inerken, ortalama ihracat ünite fiyatı da yıllık 0,58 dolar/kg formunda gerçekleşti.

İthalatta 2022’nin en yüksek ünite fiyatı gerçekleşti

2022 yılı kasım ayında inşaat materyalleri ithalatı 875 milyon dolar düzeyinde seyretti ve geçen yılın kasım ayının yüzde 17,3 üzerinde gerçekleşti. 2022 yılı kasım ayında inşaat gereçleri ithalatı 270 bin 605 ton oldu. Miktar olarak ithalat kıymetli ölçüde geriledi. İnşaat materyalleri sanayi ithalat ünite fiyatı 2022 yılı kasım ayında 3,23 dolar/kg ile yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Alt bölümlerin ihracat performansı giderek geriliyor

2022 yılı kasım ayında geçen yılın birebir ayına nazaran 8 alt daldan sadece 3’ünde bedel olarak artışlar olduğu kaydedilen raporda, alt bölümlerdeki artışların daha epeyce ünite fiyat artışlarından kaynaklandığı, ölçü olarak düşüşlerin görüldüğü değerlendirildi. 2022 yılı kasım ayında 8 alt eser kümesinin tamamında ortalama ihracat ünite meblağları 2021 yılı kasım ayına nazaran daha yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Global emtia ve sonuncu eser fiyatları gerileme eğilimine girmiş olmakla birlikte hala geçen yılın meblağlarının üzerinde seyretti.

Birim fiyatlar içinde büyük farklılıklar var

Türkiye İMSAD tarafınca düzenlenen rapora göre; 2022 yılı kasım ayında mineral, taş ve toprak mamüllerin ortalama ihracat ünite fiyatı geçen yılın birebir ayına nazaran yüzde 24,2 yükseldi. Demir çelik mamüllerin ortalama ihracat ünite fiyatı geçen yılın birebir ayına nazaran yüzde 5,8 yükseliş gösterirken, metal bazlı mamüllerin ortalama ihracat ünite fiyatı yüzde 7,6, ağaç ve ahşap mamüllerin yüzde 14,9, kimyasal bazlı mamüllerin ise yüzde 1,4 yükseldi.

İhracat, 2022 yılının kasım ayında 8 alt eser grubunun 6’sında ölçü olarak geçen yılın kasım ayının altında gerçekleşti, 2 alt kesimde ise artış yaşandı. Ölçü olarak düşüşlerin öne sürülen nedeni ise bundan evvelki yıl görülen yükselişin baz tesiri olarak gösterildi. 2022 yılı kasım ayında ölçü olarak ihracat düşüşleri demir çelik mamüllerinde yüzde 17, mineral, taş ve toprak mamüllerinde yüzde 26,4, metal bazlı ürünlerde 18,7, yalıtım gereçlerinde ise 21,8 olarak gerçekleşti.

2022 yılı kasım ayında 2021 yılı kasım ayına bakılırsa 8 alt sektörün 3’ünde ihracat paha olarak yükseldi. İhracat artışları kimyasal bazlı eserlerde yüzde 17,2, ağaç ve ahşap mamüllerinde yüzde 2,6, elektrik gereçleri ve teçhizatlarında yüzde 9,6 olarak gerçekleşti. İhracat paha olarak demir çelik mamüllerinde yüzde 12,2, metal bazlı eserlerde ise yüzde 12,5 azaldı. bir daha paha olarak yalıtım materyalleri ihracatı kasım ayında bundan evvelki kasım ayına göre yüzde 17,9’luk bir kayıp yaşadı.