Gelişen piyasa yatırımcılarının yüzde 75’i daha fazla kripto yatırımı yapmak istiyor

Yahya

New member
Yakın vakitte yapılan bir ankette, Asya-Pasifik ve Latin Amerika’daki gelişen ekonomilerdeki yatırımcıların %75’inin kripto para yatırımlarını artırmak istediği ortaya çıktı.

Anket firması Toluna’dan araştırmacılar, 17 ülkeden 9.000 kişinin katıldığı ankette, Asya-Pasifik ve Latin Amerika’daki gelişmekte olan piyasa yatırımcılarının, kripto paraların uzun vadede pahalanacağını inandığını tespit etti. Bu tespit, kriptonun diğer bir balon piyasası olduğuna inanan gelişmiş piyasalardaki yatırımcılarla zıt düşüyor.

Ankete katılan gelişen piyasa yatırımcılarının %32’si kripto para ünitelerine güvenirken, ABD ve Avrupa Birliği üzere gelişmiş pazarlarda bu inanç yalnızca %14. Bu niçinle, kripto para sanayisinde büyüme için en kârlı pazarlar gelişmekte olan piyasalar üzere görünüyor.

Anket bilgileri, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardaki yatırımcıların farklı stratejilerine niye olan iki ana faktörün kripto pazarları hakkındaki farkındalık ve anlayış olduğunu düşünüyor. İştirakçilerin %61’i kriptodan haberdar olduklarını belirtmesine karşın, sırf %23’ü varlık sınıfına aşina olduklarını söylemiş oldu. Toluna, bunun sebebinin kripto para piyasasının “kolayca anlaşılmayan karmaşık bir kavram” olmasından kaynaklandığını öne sürüyor.

Son günlerde dünyanın dört bir yanında spor arenalarındaki billboardlardan internet sitelerine, gazetelerden televizyona kadar neredeyse her yerde kripto ve NFT reklamları gözümüze çarpıyor. Bu reklamlar toplumsal farkındalığı artırsa bile, kripto paralar konusunda genel anlayışı artırdığı manasına gelmiyor.

Gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalarda yatırımcıların kripto paralara olan inanç farkı, gelişen pazarlarda kriptoya yatırım yapanlar (%41) ile gelişmiş piyasalarda yapanların (%22) içindeki yüzdesel farkla yanlışsız orantılı. birebir vakitte gelişen piyasa yatırımcılarının düşük risk algısı daha da ortaya çıkıyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımcıların yalnızca %25’i kripto paranın yatırım yapılmayacak kadar riskli olduğuna inanırken, gelişmiş piyasalarda bu sayı %42’yi buluyor.

bir daha de piyasa fark etmeksizin kripto paralar konusunda genel risk algısı yüksek. Ankete bakılırsa yatırımcıların %45’i kripto para ünitelerinin kârı garanti etmediği konusunda hemfikir. Tüketicilerin %61’i sabit, klasik mevduatlara güvenirken, sadece %23’ü günümüz piyasasında kripto para mevduatlarına güvendiklerini söylüyor.

Anke,t beraberinde kripto yatırımcılarının en yüksek oranda olduğu kuşağın Y nesli olduğu kararına vardı. Toluna, gelişmekte olan ve gelişmiş pazarlarda 25-34 yaşları içindeki Y jenerasyonunun ortalama %40,5’inin kripto yatırımı yaptığını tespit etti. Bu datalar, Ankete katılan Millennial jenerasyonun %48’inin Aralık 2021’e kadar kriptoya sahip olduğunu tespit eden Morning Consult’s üzere benzeri anketlerle eşleşiyor.

18-24 yaş içindeki GenZ yatırımcıları ise, her iki pazar içinde %40’lık bir yatırım oranına sahip. tıpkı vakitte, 57-64 yaştaki Baby Boomers neslinin yalnızca %21’i kriptoya yatırım yapmayı düşünüyor.

cointelegraph.com

Çeviri: Cem Cetinguc