Ferdî kredi kartı borçları geçtiğimiz yıla bakılırsa iki kat arttı!

Yahya

New member
2022’de en çok konuşulan mevzuların başında enflasyon yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) deklare ettiğı bilgilerine nazaran yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu. Artan enflasyonun alım gücüne olan tesirini incelemek için kredi kartı borçlarını araştıran karşılaştırma sitesi encazip.com’a nazaran, vatandaşların kişisel kredi kartı borcu geçtiğimiz yıla göre TL bazında yüzde 99 arttı.

2022’de Türkiye’de en epeyce konuşulan konulardan biri de enflasyon oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) deklare ettiğı kasım ayına ait enflasyon sayılarına bakılırsa, Tüketici Fiyat Endeksi kasım ayında yüzde 2,88 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 84,39 oldu. Yükselen enflasyonun alım gücüne tesirini kıymetlendirmek için kredi kartı borçlarını inceleyen karşılaştırma sitesi encazip.com’a göre, vatandaşların ferdî kredi kartı borcu geçtiğimiz yıla nazaran TL bazında yüzde 99 arttı. Taksitli kredi kartı borçlarındaki artış oranı ise geçen yıla göre yüzde 128 yükseldi. Taksitsiz kredi kartı borçlarındaki artış ise yüzde 79 oranında gerçekleşti.

Takipteki kredi kartı borçları yüzde 30 artış gösterdi

Vatandaşların takibe giren kredi kartı borçlarında da geçen yıla göre TL bazında yüzde 30’luk bir artış olduğu gözlemlenirken birebir data borçları yıllık gerçekleşen enflasyon oranı dikkate alınarak değerlendirildiğinde ise yüzde 42’lik bir düşüş, ABD doları bazında ise yüzde 17’lik bir düşüş göze çarptı.

Enflasyondan arındırılmış borçlarda artış yüzde 8

Enflasyon 2022’de de tüm dünyanın ana gündem mevzuları içinde yer almaya devam etti. Fakat ülkemiz, öbür ülkelerle kıyaslandığında negatif olarak ayrışırken yüksek enflasyonun ve makroekonomik şartların tüketicileri daha epeyce kredi kartı kullanmaya ittiği gözlemlendi. Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) bundan evvelki yılın tıpkı çeyreğine bakıldığında yüzde 3,9 arttığı üçüncü çeyrek bilgilerine kıyasla enflasyondan arındırılmış datalara nazaran toplam kişisel kredi kartı borçları tahlil edildiğinde gerçek artışın geçtiğimiz yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 8’lik olduğu görüldü. Kredi kartı borçlarındaki artışın GSYH artışının yaklaşık iki katı kadar olmasının tüketicinin alım gücünün düştüğünü ve bu niçinle kredi kartına yönelmesi biçiminde yorumlanabileceğini tabir eden encazip.com finans uzmanları, “Geçtiğimiz yılın son dataları ile 2022 yılının şimdiki dataları karşılaştırıldığında TL bazında 197 milyar TL olan kredi kartı borçları bu yıl 392 milyar TL düzeyine gelmiş. Bu iki katlık bir artış manasına gelse de yüksek enflasyonlu bir periyotta enflasyondan arındırılmış datalara yahut farklı para ünitelerindeki değişimlere bakmak daha hakikat yorum yapmamızı sağlar. Geçtiğimiz yıl 197 milyar TL olan toplam tüketici kartı borçlarının yıllık gerçekleşen enflasyon oranı dikkate alınarak değerlendirildiğinde 362 milyar TL olduğunu görüyoruz. Bu da reelde kredi kartı borçlarında yüzde 8’lik bir artış manasına geliyor” halinde konuştu.

Taksitli borçlardaki artış dikkat çekti

Enflasyondan arındırılmış datalar kıyaslandığında taksitli kredi kartı borçlarının yüzde 23 arttığı, olağan kredi kartı borçlarında ise enflasyon ayarlı datalara bakılırsa yüzde 3’lük bir düşüş olduğu gözlemlenirken ABD doları bazında toplam taksitli kredi kartı borçlarında yüzde 50’lik bir artış yaşanırken taksitsiz kredi kartı borçlarında ise artış yüzde 17 ile hudutlu kaldı.

Kredi kartı harcamalarında aslan hissesi market alışverişinde

Kredi kartlarının sektörel dağılımına bakıldığında bu yılın en aktüel Bankalararası Kart Merkezi (BKM) bilgilerine bakılırsa toplam kredi kartı harcamalarının yüzde 18’i market ve alışveriş merkezlerinde, yüzde 9’u akaryakıt ve akaryakıt kesiminde, yüzde 7’si elektrik-elektronik ve bilgisayar dalında, bir daha yüzde 7’si giysi ve aksesuar kesimlerinde kullanıldı. Kredi kartı kullanmasının sektörel dağılımının geçtiğimiz yılın birebir periyodu ile paralel olduğu gözlemlendi.

Kredi kartı süreç adetinde yüzde 26 arttı

Kredi kartı süreç adetindeki artış ise kredi kartı dalındaki dikkat çeken bilgilerden bir başkası oldu. 2022 yılının en aktüel datalarına göre toplam kredi kartı süreç adeti, geçtiğimiz yılın birebir devrine nazaran yüzde 26’lık bir artışla aylık 613 milyon adet oldu. Toplam kredi kartı sayılarına bakıldığında ise 2021 yılının tıpkı ayında sirkülasyonda 81 milyon kredi kartı, 144 milyon banka kartı bulunurken 2022 yılının en yeni bilgilerine bakılırsa sirkülasyondaki toplam kredi kartı sayısı 94 milyona, toplam banka kartı sayısı ise 162 milyona yükseldi.