Enflasyonun İlacı Yenilenebilir Enerjide!

Yahya

New member
APLUS Enerji ve Sürdürülebilir İktisat ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) tarafınca hazırlanan yeni bir rapor yenilenebilir güç heyeti gücündeki artışın elektrik faturalarını düşürerek tüketici enflasyonunu güzelleştireceğini ortaya koyuyor.

“Artan Elektrik fiyatları ve Yenilenebilir Güç Kaynaklarının Piyasaya Etkisi” başlıklı rapor, Türkiye’de yenilenebilir güç santrallerinin ve bu santrallere verilen teşviklerin piyasaya tesirlerini pahalandırıyor. Rapor, yenilenebilir güç kapasitesindeki artışın enflasyonda yaratacağı düşürücü etkisinin yanında, ithal yakıt maliyetlerini ve karbon emisyonlarını da değerli ölçüde azaltacağını gösteriyor.

Çalışmada, YEKDEM (Yenilenebilir Güç Kaynakları Destekleme Mekanizması) yahut YEKA (Yenilenebilir Güç Kaynak Alanları) kapsamında geliştirilen projelerin ve daha epey lisanssız santralin hayata geçmesi durumunda , 2021 yılı tamamı ve 2022 yılının birinci yarısında özgür piyasadaki elektrik meblağlarının ne olacağının ölçülmesi amaçlandı. Bugünküne kıyasla daha hayli rüzgâr ve güneş gücü kullanılacağının var iseyıldığı çalışmada (2021 başında toplam rüzgâr ve güneş kapasitesi 29,3 GW, 2022 Haziran ayı prestijiyle ise 35,9 GW) piyasa takas fiyatı ve YEKDEM ünite maliyetinin nasıl değişeceği, enflasyonun nasıl seyredebileceği, gaz ve ithal kömür maliyetlerinin ne kadar azaltılabileceği ve karbon emisyonlarında ne kadar azaltım yapılmış olacağı tahlil edildi.

Bugün 19 GW Olan Güneş ve Rüzgâr Şurası Gücümüz 36 GW olsaydı:

– Elektriğin özgür piyasadaki fiyatı daha düşük olacaktı.
Toplam sistem maliyetlerinin gerçekleşen sayılara kıyasla daha düşük olduğu hesaplanmıştır. Hür piyasadaki elektrik fiyatı, artan YEKDEM maliyetlerine karşın, 2021 yılı için gerçekleşen kıymetlere kıyasla %3,5, 2022 yılının birinci altı ayı için ise %11,8 daha düşük olmaktadır.

– Enflasyon daha düşük olacaktı. Yenilenebilir güç üretiminin daha yüksek olduğu bir senaryoda, Temmuz 2022 prestijiyle %144,61 olarak gerçekleşen yıllık ÜFE enflasyonunun %129,22, birebir periyotta %79,60 olarak gerçekleşen yıllık TÜFE enflasyonunun ise %72,39 olacağı öngörülmüştür.

– Daha az güç ithalatı yapılacaktı. Artan yenilenebilir güç üretimi, evvela yüksek maliyetli gaz ve ithal kömür üretimini ikame etmektedir. 2021 yılı için ülkenin ithal yakıt faturasının 3,1 milyar USD, güç krizinin derinleştiği 2022 yılının birinci altı ayı için ise 3,3 milyar USD ölçüsünde düşeceği hesaplanmıştır.

– Karbon emisyonu azalacaktı. Özellikle karbon ağır kaynakların ikame edilmesi yoluyla 2021 yılında 22,9 milyon ton CO2 muadili, 2022 yılında ise 13,4 milyon ton CO2 muadili karbon azaltımı yapılacağı görülmüştür. Çalışmada 18 ay için hesaplanan toplam azaltım ölçüsü 2020 yılı için açıklanan elektrik üretimi kaynaklı karbon emisyonlarının yaklaşık %28’ine denk gelmektedir.

Küresel güç krizinden korunmak için en uygun alternatif rüzgâr ve güneş

APLUS Güç Ortağı Volkan Yiğit,
“Çalışma, global güç krizi baş gösterdiği sıralarda şayet daha yüksek yenilenebilir güç konseyi gücü yapılabilmiş olsaydı ülkedeki özgür piyasa elektrik meblağlarının daha düşük olacağını göstermiştir. Eski YEKDEM santrallerinin alım garantisi müddetleri bitmiş oldukçe, yenilenebilir güç üretiminin maliyetler üstündeki düşürücü tesiri daha da gözle görülür olacaktır. Bu katkının yanı sıra yenilenebilir gücün ithal yakıt bağımlılığının azaltılması, arz güvenliğinin sağlanması ve karbon emisyonlarının düşürülmesi üzere epeyce istikametli faydaları getireceği görülmektedir. Bu açılardan piyasada hem maliyetlerin düşürülmesi tıpkı vakitte hayli istikametli yararlardan yararlanılabilmesi için atılması gereken adım, kapsamlı bir yenilenebilir güç strateji ve amaçlarının oluşturulmasıdır” dedi.

SEFiA Direktörü Bengisu Özenç ise şu biçimde konuştu: “Küresel olarak yüksek enflasyonun hâkim olduğu bir ortamda, yenilenebilir güç üretiminin hissesinin artırılması bilhassa global emtia meblağlarının arttığı periyotlarda enflasyonu denetim etmede tesirli olduğundan kıymetli bir strateji olarak göze çarpıyor. Bu yaklaşımın ipuçlarını esasen yakın vakitte Amerika Birleşik Devletleri’nde devreye giren ve güç dönüşümünü merkeze alan Enflasyonla Gayret Paketi’nde gördük. Çalışmamızda da kronik olarak yüksek enflasyonla çaba etmekte olan Türkiye’de güneş ve rüzgârın hissesinin artması durumunda enflasyonun 7 puan daha düşük gerçekleşebileceğini ortaya koyduk. Ayrıyeten, güneş ve rüzgâra dönüşle güç bağımsızlığının güçlenmesi yardımıyla döviz kurunun olumsuz tesirlerinin sınırlanacağı ve kamu bütçesi dinamiklerinin rahatlayacağı düşünüldüğünde, uzun vadede vergi yükünün azalacağı ve alım gücü üstündeki dolaylı artırıcı tesirlerin toplum refahını yükselteceği de söylenebilir.”