Deloitte: ‘Şirketler 2022’de tüketici itimadını muhafazaya odaklandı’

Yahya

New member
Deloitte’un 2022 Tüketici Eserleri Bölüm Görünümü raporu yayımlandı. Araştırma, Kasım 2021’de, çoğunluğu 1 milyar doların üzerinde gelire sahip olan, yiyecek içecek, konut eşyaları, şahsi bakım ve giysi şirketlerinde çalışan 100 üst seviye yöneticinin verdiği karşılıklarla hazırlandı.

Deloitte Türkiye Tüketici Eserleri Dal Başkanı Barbaros Yeşin rapora ait yaptığı açıklamada, “2022’de tüketici eserleri dalına baktığımızda, bölümün önündeki esas zorlukları, tedarik zinciri sorunu, enflasyon baskısı, artan maliyetler ile iş gücü bulma ve müdafaa olarak görüyoruz. Kesin tüketicilerde de stokların tükenmesinde karşılaştığı rahatsızlık, iş gücü eksikliği sebebiyle ortaya çıkan kalite sorunu ve meblağların makul düzeyde artmayacağına ait tedirginlik ön plana çıkıyor. Araştırma neticelerina nazaran tüketici eserleri dalındaki üst seviye yöneticiler önümüzdeki 5 yıllık planlarında şeffaflık, dijital etkileşim ve işin geleceğine yatırım yapılması gerektiğini düşünüyor, bu yatırımların direkt karlılığa ve verimliliğe tesiri olacağını öngörüyorlar” diye konuştu.

Rapordan öne çıkan kimi satırbaşları şöyleki:

Rapora göre tüketim eserleri bölümü için önümüzdeki yıl kuvvetli bir finansal performans bekleniyor.

Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 93’ü 2021’de en büyük gayelerinin daha fazla gelir elde etmek olduğunu belirtti.

Araştırmaya bakılırsa 2022’de öne çıkacak 3 kıymetli sorun sırasıyla;

Stokların tükenmesine yol açan tedarik zinciri problemleri. Stokların tükenmesi sağlam mevcudiyet vaadini bozuyor ve yalnızca perakendeciler için değil, markaların kendisi için de yetkinlik algısına ziyan veriyor.

İş gücü eksikliği üretimi azaltıyor, kimi durumlarda kalite ve hizmet seviyelerini etkileyerek markanın vaatlerini uzman biçimde sunmaya yönelik algılanan yeterliliğe ziyan veriyor. Bir şirketin aidiyet duygusu yaratacağına güvenmeyen çalışanların da iş tekliflerini kabul etmesi yahut ilgili şirkette kalması pek mümkün değil.

fiyatların makul görülen seviyeyi aşacak biçimde artması.

Bunlara ek olarak çevrimiçi kanalların teslimatı geciktirmesi, “yeşil göz boyama” suçlamaları, şahsi etkileşimin eksik olması, kurumlara yönelik genel itimat kaybı üzere öbür birfazlaca etken dal oyuncularının itimat konusuna odaklanması gerektiğini gösteriyor.

Ankete katılan on üst seviye yöneticiden dokuzu dalın itimadı elde tutmak için daha fazlaca çalışması gerektiğini düşünüyor.

Ankete katılan yöneticilere bakılırsa tüketicinin itimadını kaybetmedeki en kıymetli 3 niye şu biçimde sıralanıyor:

Marka açık ve şeffaf değilse (yüzde 90)

Marka tüketicinin çevresel, toplumsal ve yönetimsel beklentilerini karşılamıyorsa (yüzde 84)

Marka ‘yeşil göz boyama’ (çevreye kıymet verdiği izlenimi yaratan projeler) yapıyorsa (yüzde 82)

İnanç ‘en pahalı varlık’

Araştırmaya bakılırsa şirketler 2022’de büyüme maksatlarına ulaşmak için inanç uğraşına girişecek.

Ankete katılan yöneticilerin üçte ikisi itimat oluşturmanın şirketlerinin birinci önceliği olduğunu, dahası inancın şirketlerinin ‘en pahalı varlığı’ olduğunu belirtiyor.

Yöneticilerin yüzde 95’i yüksek tüketici itimadına sahip şirketlerin daha güçlü olduğu görüşünde.

Araştırmaya nazaran gore tüketici eserleri şirketleri bu yıl 3 yolla itimat oluşturmaya çalışacak:

Şeffaflığı artırarak

Dijital etkileşimi yaygınlaştırarak

İşin geleceğine yatırım yaparak

‘Büyük istifa’ akımı dalı vurdu

10 yöneticiden sekizi, iş gücünde yaşadıkları eksikliğin kaliteyi etkilediğini, bunun da tüketici itimadının kaybedilmesine niye olduğunu belirtiyor.

bir daha her 10 yöneticiden dokuzu, çalışanların iş yerinde aidiyet duygusu hissetmemeleri halinde patronlarına daha az güvendiklerini tabir ediyor.

Araştırmaya bakılırsa işten ayrılmaların en önemli sebebi pandemi periyodunda tüm dünyada başlayan ‘büyük istifa’ akımı üzere dış etkenler (yüzde 65). Bunu şirket idaresinden mutlu olmama üzere iç etkenler (yüzde 15) ve öbür sebepler (yüzde 13) takip ediyor.

Araştırmaya nazaran işten ayrılanların yüzde 58’i, 2022’de yeni bir işe başlamayacak, yüzde 23’ü 3 ila 6 ay, yüzde 15’i ise 2023 ve daha sonrasına kadar çalışmayı düşünmüyor.

Gelecek 10 yılda bölümü değiştirebilecek beş büyük fikir

Deloitte, raporun son kısmında tüketici eserleri bölümünde önümüzdeki 10 yılda kıymetli rol oynayacak teknolojileri sıraladı:

1. Dijital eserler: Blok zinciri ve NFT (değiştirilemeyen token’ler) üzere teknolojiler rekabet kaynağı yaratacak kıymetli teknolojiler. Tüketici eserleri kesimi bunlara ahenk sağlamak zorunda.

2. Otomatik satın alma: Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 77’si tüketicilerin 10 yıl ortasında süratli tüketim mamüllerini otomatik olarak yenileyeceğini düşünüyor. Bu durumda şirketler tüketiciyi yapay zekâ araçlarıyla direkt etkileşime geçirerek DTC kanalları ile perakende satış yapmayı durdurabilir ya da daha ‘ideal’ kararlar alan yapay zekâ araçlarıyla tüketiciye kendi tekliflerini sunabilir.

3. Ortamsal programlama: Şirketler tüketicilerin kendilerine güvenmelerinin bir yolunu bulabilirse pazarlama anlayışını büsbütün değiştirebilir. Yöneticilerin yüzde 61’i pazarlamanın gelecek 10 yılda büsbütün dijital olacağını düşünüyor.

4. Teknolojik imalat: Daha kısa tedarik zincirlerinin yanı sıra üç boyutlu yazıcılar üzere eklemeli imalat teknolojilerine olan ilginin artması üretimi tüketicilere daha yakın hale getirebilir. Bu, özel eserler ve tüketicilerle bir arada eser oluşturma imkânı sağlar.

5. Tüketim daha sonrası: Birtakım tüketiciler daha epey sürdürülebilirliğe dayalı satın alma kararları alacaklar. Hükümetler bu durumda yeni sürdürülebilirlik düzenlemeleriyle iktisada müdahale edebilir. Tercihen, şartlara dayalı olarak yahut zorlama ile daha az tüketime taraf verilebilir.