Aksoy Araştırma: ‘Yeni konut kampanyası beğenilmedi’

Yahya

New member
Aksoy araştırma, hükümetin deklare ettiğı orta gelirliye yönelik konut kampanyasıyla ilgili anket yaptı. Ankete katılan yüzde 48,1’i kampanyayı beğenmediklerini söylerken, “beğendim” diyenlerin oranı ise yüzde 18,8 olarak ölçüldü.

Kampanyayı duyan seçmenin yüzde 28,8’i kampanyayı “hiç beğenmediğini” söylemiş oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 18,3’ü “Beğenmedim” dedi.

Kampanyayı “fazlaca beğendiğini” söyleyenlerin oranı ise yüzde 11 olarak ölçüldü. “Beğendim” diyenlerin oranı yüzde 18,8 oldu.

Kampanyaya yönelik “kararsız” olduğunu tabir edenler ise yüzde 23,1.

Siyasi parti seçmenlerinin ankete verdikleri karşılıklara göre kampanyayı en epeyce CHP’liler beğenmedi, kampanyayı en çok beğenen seçmen ise AK Partililer oldu.

CHP

Hiç beğenmedim: Yüzde 48,4

Beğendim: Yüzde 8,1

AK PARTİ

Hiç beğenmedim: Yüzde 13,5

Beğendim: Yüzde 28,8