‘Milli gelirin düşük olduğu ülkelerde sanayi elektrik meblağları meskenlerden yüksek…’

Yahya

New member
Karşılaştırma sitesi encazip.com Avrupa ülkelerinin elektrik fiyatlarını karşılaştırdı. Buna göre, kişi başına düşen gerçek ulusal gelirin yüksek olduğu ülkelerde sanayi elektrik fiyatlarının düşük, kişi başına düşen gerçek ulusal gelirin düşük olduğu ülkelerde ise sanayi elektrik fiyatlarının daha yüksek olduğu görüldü.

Karşılaştırma sitesi encazip.com kişi başına düşen gerçek ulusal gelir ile ev/sanayi elektrik fiyatlarını karşılaştırarak Avrupa’da hangi ülkelerin elektriği en yüksek ve en düşük fiyattan kullandığını araştırdı. Araştırmaya bakılırsa ülkelerdeki sanayi/ev elektrik fiyatlarının oranı ile kişi başına düşen ulusal gelir içinde değerli bir paralellik olduğu ortaya çıktı. Sanayi elektriğinin meskenlere göre oranı alınarak yapılan değerlendirmede, kişi başına düşen ulusal gelirin yüksek olduğu ülkelerde sanayi elektrik meblağlarının düşük, ulusal gelirin düşük olduğu ülkelerde ise sanayi elektrik fiyatlarının yüksek olduğu dikkat çekti. Kişi başına düşen ulusal gelirin en yüksek olduğu ülkelerde ise birinci sırada Lüksemburg yer aldı. Lüksemburg’da kişi başına düşen ulusal gelir 84.490 Euro olurken, sanayi elektrik fiyatlarının meskenlere göre yüzde 18 düşük olduğu görüldü. Listenin ikinci sırasında yer alan, kişi başına düşen ulusal gelirin 71.120 Euro olduğu Norveç’te ise sanayi elektrik meblağları konutların yüzde 52’si kadar. Kişi başına düşen ulusal gelirin 70.530 Euro olduğu, listenin üçüncü sırasında yer alan İrlanda’da ise sanayi elektrik meblağlarının meskenlere göre oranı yüzde 19. Listenin en sonunda yer alan Gürcistan’da konutlar sanayi kuruluşlarından yüzde 32 daha düşük fiyattan elektrik kullanıyor lakin ülkenin kişi başına düşen ulusal geliri yalnızca 3740 Euro.

38 ülkenin olduğu listede en güçlü 20 ülkede endüstrici ucuz elektrik kullanıyor

Karşılaşma sitesi encazip.com’un yaptığı araştırmada Eurostat datalarına nazaran 38 ülkenin elektrik meblağları ile kişi başına düşen ulusal geliri tahlil edildi. Kelam konusu kişi başına düşen ulusal gelire bakılırsa sıralandığında halkı en varlıklı 17 ülkede sanayi elektrik meblağlarının konutlardan daha düşük olduğu, ulusal gelirin düşük ve Avrupa ortalamasının altında olduğu 24 ülkede ise endüstricinin konutlardan daha yüksek fiyatla elektrik kullandığı ortaya çıktı. Türkiye ise listede kişi başına düşen ulusal gelire bakılırsa 28’inci sırada yerini aldı.

Türkiye’de sanayi elektrik fiyatları konutlardan ortalama yüzde 40 yüksek

Yapılan araştırmada kişi başına düşen ulusal gelire nazaran son sıralarda yer alan Türkiye’nin sanayi elektrik tutarları evlere göre yüzde 40 daha yüksek olurken Türkiye’de kişi başına düşen ulusal gelirin 12.800 Euro olduğu görüldü. Kişi başına düşen ulusal gelire nazaran listenin son sıralarında Kosova, Gürcistan, Arnavutluk yer aldı. Kişi başına düşen ulusal gelirin 3.740 Euro olduğu Kosova’da sanayi elektrik meblağlarının konutlardan yüzde 32 yüksek olması dikkat çekti. Kişi başına düşen ulusal gelirin 4.240 Euro olduğu Gürcistan’da bu oran endüstrici aleyhine yüzde 20, kişi başına düşen ulusal gelirin 4.780 Euro olduğu Arnavutluk’ta ise oran bir daha endüstrici aleyhine yüzde 26 oldu.

Türkiye konut elektrik meblağlarında en düşük üçüncü ülke

Avrupa ülkeleri içinde meskenlerde elektrik gücünün meblağları karşılaştırıldığında Türkiye son sıralarda yer aldı. Ülkemizi sırasıyla Gürcistan ve Kosova takip etti. Meskenlerde kullanılan elektrik meblağlarının yüksek olduğu ülkelerde en üst sıralarda ise İrlanda, Yunanistan, İspanya, İtalya, Belçika ve Çekya yer aldı. Elektrik fiyatlarına bakıldığında Gürcistan’da 0,0565 Euro, Kosova’da 0,0587 Euro iken; İrlanda’da 0,332 Euro, Yunanistan’da 0,322 Euro, İspanya’da 0,3005 Euro, İtalya’da 0,2998 Euro, Belçika’da 0,2907 Euro ve Çekya’da 0,2889 Euro olduğu görüldü.

Yunanistan 0,3525 Euro ile birinci sırada

Avrupa ülkeleri içindeki mesken haricinde kullanılan en yüksek elektrik meblağları karşılaştırıldığında Yunanistan 0,3525 Euro ile birinci sırada yer aldı. Onu sırasıyla 0,2499 Euro ile İtalya, 0,2444 Euro ile Bulgaristan, 0,227 Euro ile İrlanda takip etti. Türkiye 0,1253 Euro ile listenin ortalarında yer aldı. Listenin son üç sırasında ise sırasıyla 0,0791 Euro ile Gürcistan, 0,0812 Euro ile Moldova, 0,0815 Euro ile Kosova’nın olduğu görüldü.

Sanayi elektriğinin meskenlere nazaran düşük olduğu ülkeler zengin

Araştırmadan çıkan sonuçları yorumlayan encazip.com kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, sanayi elektrik meblağları düştükçe refahın arttığının altını çizerek görüşlerini şöyle lisana getirdi:

“Ev ve sanayi elektrik meblağlarını karşılaştırdığımızda sanayi elektrik fiyatının meskenlere göre düşük olduğu ülkelerin istisnasız olarak daha güçlü olduğu görülürken, sanayi elektriğinin meskenlere bakılırsa yüksek olduğu ülkelerde kişi başına düşen ulusal gelirin önemli manada düşük olduğunu araştırma bize gösterdi. Ülkemizde ise endüstrici meskenlere göre fazlaca daha yüksek fiyattan elektrik kullanıyor ve bu da tüm ekonomiyi etkiliyor, ulusal gelirin Avrupa ortalamasının altında kaldığını açıkça görüyoruz. Endüstricinin ucuz elektrik kullanımını sağlarsak, enflasyon ile başlayarak tüm makroekonomik bilgilerin olumlu manada düzeleceğini ve nihayetinde ülkemizde kişi başına düşen ulusal gelirin artacağını daha evvel çeşitli araştırmalarda göstermiştik. Burada yapmamız gereken üretim zincirinin daha ucuz elektrik kullanımını sağlayarak tüm eser ve hizmet meblağlarının daha düşük olmasını sağlamaktır. Bu durum meskenlerde kullanılan elektrik fiyatı yükselse de halkımızın zenginleşmesini sağlayacak ve mesken elektrik faturaları dahil bir epeyce sorun bizatihi ortadan kalkacak. Ulusal gelirde üst düzeylerde olmak için bir epeyce mevzuda gelişme sağlamamız gerekiyor lakin işin başlangıç noktalarından en kritik olanı üretim girdi maliyetlerini düşürmektir.”